ISO 16212 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Maya ve Küfün Sayılması

ISO 16212 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Maya ve Küfün Sayılması

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 16212 standardı, aerobik inkübasyondan sonra seçici agar ortamında kolonileri sayarak kozmetik üründe bulunan maya ve küf sayısının tespit edilmesine yönelik test yöntemleri sunmaktadır.

ISO 16212 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Maya ve Küfün Sayılması

Tüketiciler için ürün kalitesini ve güvenliğini sağlamak amacı ile, bu standardın uygulandığı kozmetik ürün türlerini belirlemeye yönelik önce uygun bir mikrobiyolojik risk analizi yapılması tavsiye edilmektedir. Düşük su aktivitesine sahip ürünler, hidro-alkolik ürünler ve aşırı pH değerlerine sahip ürünler gibi düşük mikrobiyolojik risk taşıyan ürünler ISO 29621 standardına tabidir.

Bu uygulama alanına giren çok çeşitli kozmetik ürünler bulunmaktadır ve bu test yöntemleri bazı ürünler için uygun olmayabilir. Örneğin bir kısım kozmetik ürünler su ile karışmaz. Eşdeğer oldukları kanıtlanırsa, bu standartta açıklanan test yöntemleri yerine başka yöntemler uygulanabilir.

Numaralandırılan maya, uygun tanımlama testleri, örneğin standart kaynakçasında listelenen standartlarda sunulan test yöntemleri kullanılarak tanımlanabilir. Numaralandırılan küf, gerekirse diğer uygun yöntemlerle tanımlanabilir.

Söz konusu standart, ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, TS EN ISO 16212 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Maya ve küf sayımı başlığı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında ISO 16212 standardı çerçevesinde kozmetik ürünlerde maya ve küfün sayılması hizmetleri de bulunmaktadır.