ISO 22717 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Pseudomonas Aeruginosa Tespiti

ISO 22717 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Pseudomonas Aeruginosa Tespiti

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 22717 standardı, kozmetik ürünlerde bulunan mikroorganizma pseudomonas aeruginosa’nın tespit edilmesine yönelik test yöntemleri sunmaktadır. Bu standartta yer alan mikroorganizmalar, ulusal uygulamalara veya düzenlemelere göre ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

ISO 22717 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Pseudomonas Aeruginosa Tespiti

Tüketiciler için ürün kalitesini ve güvenliğini sağlamak amacı ile, bu standardın uygulandığı kozmetik ürün türlerini belirlemeye yönelik önce uygun bir mikrobiyolojik risk analizi yapılması önerilmektedir. Düşük su aktivitesine sahip ürünler, hidro-alkolik ürünler ve aşırı pH değerlerine sahip ürünler gibi düşük mikrobiyolojik risk taşıyan ürünler ISO 29621 standardına tabidir.

ISO 22717 standardında sunulan test yöntemi, seçici olmayan bir sıvı ortamda pseudomonas aeruginosa’nın tespit edilmesine ve ardından seçici bir agar ortamında izolasyona dayanır. Diğer yöntemler, gereken tespit düzeyine bağlı olarak uygun olabilir.

Bu uygulama alanına giren çok çeşitli kozmetik ürünler bulunmaktadır ve bu test yöntemleri bazı ürünler için uygun olmayabilir. Örneğin bir kısım kozmetik ürünler su ile karışmaz. Eşdeğer oldukları kanıtlanırsa, bu standartta açıklanan test yöntemleri yerine başka yöntemler uygulanabilir.

Söz konusu standart, ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, TS EN ISO 22717 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Pseudomonas aeruginosa aranması başlığı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında ISO 22717 standardı çerçevesinde kozmetik ürünlerde pseudomonas aeruginosa tespiti hizmetleri de bulunmaktadır.