Kozmetiklerde Boya İçermez Tayini

Kozmetiklerde Boya İçermez Tayini

Yüz boyama ve makyaj, özel günlerde eğlencelidir. Ancak çocuklara ve gençlere pazarlanan ürünler bile kurşun, cıva veya asbest gibi toksik bileşenler yer almakta ve cilt tahrişi ve alerji gibi sorunlar yaratmaktadır. Birçok ürünün bu yüzden geri çağrıldığı bilinmektedir.

Kozmetiklerde Boya İçermez Tayini

Kozmetik ürünler ve içeriklerin, yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan standartlara uygun üretilmeleri ve güvenilir olmaları gerekmektedir. ABD’de kozmetikte renk katkı maddeleri olarak kullanılan bileşenlerin, FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından onaylanması gerekmektedir.

Bu nedenle ağır metal içeren kozmetiklere dikkat edilmelidir. Buna karşılık birçok kozmetik ağır metaller içerir. Bunlar arsenik, kadmiyum, cıva ve kurşundur ve bunların tümü büyük miktarlarda toksik olabilir. Bazen kozmetikte ve yüz ve vücut boyalarında bulunan kauçuk (lateks), kobalt ve nikel gibi doğal maddeler, insanlarda hassasiyet geliştirmektedir.

Kurşun, sağlık etkileri açısından üzerinde en fazla durulan metallerden biridir. Özellikle çocuklara zarar verme potansiyeli tartışılmaz (yüz boyaları). Doğum öncesi gelişim, bebeklik ve çocukluk dönemindeki kurşun maruziyeti, dikkat eksikliklerine, hiperaktiviteye, dürtüsel davranışlara, IQ eksikliklerine, okul performansının düşmesine, saldırganlığa ve suçlu davranışlara neden olmaktadır. Kızlar, kurşuna maruz kalma yüzünden gecikmiş ergenlik yaşamakta, erkeklerde ise sperm kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında kozmetiklerde boya içermez tayini hizmetleri de bulunmaktadır.