EN 10210 Çelik Profiller - Sıcak Haddelenmiş İçi Boş Alaşımsız ve İnce Taneli Yapı Çelikleri

EN 10210 Çelik Profiller - Sıcak Haddelenmiş İçi Boş Alaşımsız ve İnce Taneli Yapı Çelikleri

Bir Avrupa standardı olan EN 10210 standardı, sıcak haddelenmiş içi boş alaşımsız ve ince taneli yapı çelik profillerine yönelik gereklilikleri açıklamaktadır.

EN 10210 Çelik Profiller - Sıcak Haddelenmiş İçi Boş Alaşımsız ve İnce Taneli Yapı Çelikleri

“Çelik profiller - Sıcak haddelenmiş içi boş alaşımsız ve ince taneli yapı çelikleri” ana başlığı altında bu standart, şu üç bölümden oluşmaktadır:

  • EN 10210-1 Bölüm 1: Teknik teslim şartları
  • EN 10210-2 Bölüm 2: Toleranslar, boyutlar ve kesit özellikleri
  • EN 10210-3 Bölüm 3: Yüksek mukavemetli ve hava şartlarına dayanıklı çelikler için teknik teslim şartları

EN 10210-1 standardı, dairesel, kare, dikdörtgen veya elips biçimli sıcak bitmiş içi boş bölümler için teknik teslim koşulları açıklanmaktadır. Bu standart şu uygulamaları içermektedir:

  • Isıl işlem uygulanarak veya uygulanmadan sıcak şekillendirilmiş içi boş bölümler
  • Sıcak şekillendirilmiş üründe elde edilenlere eşdeğer metalürjik koşullar elde etmek için sonraki ısıl işlemle soğuk şekillendirilmiş içi boş bölümler

Toleranslar, boyutlar ve kesit özellikleri için gereklilikler EN 10210-2 standardında yer almaktadır. Bu standartta bir dizi malzeme sınıfı belirtilmiştir ve kullanıcı, kullanım amacına ve hizmet koşullarına uygun kaliteyi belirlemek zorundadır.

Bitmiş içi boş bölümlerin kalite ve mekanik özellikleri, EN 10025-2 ve EN 10025-3 standartları ile uyumludur (TS EN 10025 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri standardı).

EN 10210-2 standardı, aşağıdaki boyut aralıklarında 120 mm’ye kadar et kalınlıklarında imal edilen, sıcak işlenmiş dairesel, kare, dikdörtgen ve eliptik yapısal içi boş bölümler için toleransları açıklamaktadır:

  • Dairesel: 2 500 mm’ye kadar dış çaplar
  • Kare: 800 mm x 800 mm’ye kadar dış boyutlar
    750 mm x 500 mm’ye kadar dikdörtgen dış boyutlar
  • Eliptik: 500 mm x 250 mm’ye kadar dış boyutlar

Bu standardın boyutsal toleranslarına göre imal edilen kesitlerin yapısal tasarım amaçları için kullanılacak kesit özelliklerinin hesaplanmasına yönelik formüller, standart ekinde yer almaktadır (Ek A). Sınırlı bir boyut aralığı için boyutlar ve kesit özellikleri ise Ek B’de yer almaktadır.

EN 10210-3 standardı ise yüksek mukavemetli ve hava koşullarına dayanıklı çelikler için teknik teslim koşullarını düzenlemektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, EN 10210 standardı kapsamında, sıcak haddelenmiş içi boş alaşımsız ve ince taneli yapı çelik profillerinin gerekliliklerini belirlemeye yönelik test hizmetleri de vermektedir.