EN 12004-1 Seramik Karolar İçin Yapıştırıcılar - Gereklilikler, Performans Sürekliliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması, Sınıflandırma ve İşaretleme

EN 12004-1 Seramik Karolar İçin Yapıştırıcılar - Gereklilikler, Performans Sürekliliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması, Sınıflandırma ve İşaretleme

Bir Avrupa standardı olan EN 12004-1 standardı, seramik karoların işlenmesinde kullanılan yapıştırıcılar için gereklilikler ve performans sürekliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına yönelik sınıflandırma ve işaretleme kriterlerini sunmaktadır.

EN 12004-1 Seramik Karolar İçin Yapıştırıcılar - Gereklilikler, Performans Sürekliliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması, Sınıflandırma ve İşaretleme

Söz konusu standart, seramik karolar için şu üç tür yapıştırıcıya uygulanabilir:

 • İç ve dış karo kurulumları için çimento esaslı olanlar
 • İç karo kurulumları için dispersiyon ve reaksiyon reçineleri
 • Duvarlarda ve zeminlerde kullanılanlar

EN 12004-1 standardı, seramik karo yapıştırıcılarına yönelik, çalışma yöntemleri, uygulama özellikleri ve benzer konularda ilgili terminolojiyi içermektedir. Ayrıca seramik karolar için yapıştırıcılara yönelik performans gerekliliklerini belirtmektedir.

Bu arada bu standart, ilgili test yöntemlerini, performans sabitliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasının yanı sıra seramik karolar için yapıştırıcıların sınıflandırılmasını, adlandırılmasını ve işaretlenmesini de açıklamaktadır.

Ancak bu standart, seramik karoların tasarımı ve montajına yönelik kriterler veya tavsiyeler içermemektedir. Seramik karo yapıştırıcıları, bu malzemeleri olumsuz etkilemediği takdirde doğal ve aglomere taşlar gibi diğer karo türleri için de kullanılabilir.

Karo yapıştırıcıları EN 12004-1 standardına göre şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

1. Yapıştırıcı çeşitleri

 • Çimento yapıştırıcılar
 • Dispersiyon yapıştırıcılar
 • Reaksiyon reçine yapıştırıcılar

2. Yapıştırıcı sınıfları

 • Normal yapıştırıcı
 • Geliştirilmiş yapıştırıcı
 • Hızlı sertleşen yapıştırıcı
 • Azaltılmış kaydırmalı t yapıştırıcı
 • Uzatılmış açık süreli yapıştırıcı
 • Deforme yapıştırıcı
 • Yüksek deforme yapıştırıcı

Her yapıştırıcı türü için iki sınıftan birine ve yapıştırıcının farklı isteğe bağlı özelliklerine sahip olmak mümkündür. Bu belirtilen tanımlamalar, olası kombinasyonların tümü değildir.

Kısaca EN 12004 standardı, çimentolu yapıştırıcıların yanı sıra, seramik karolar için reaktif reçinelere dayalı dispersiyon yapıştırıcıları için de geçerlidir. Bu standart, seramik karolar için çimento esaslı yapıştırıcıları iki ana gruba ayırmaktadır:

 • Temel özelliklere sahip, C1 olarak işaretlenmiş
 • Geliştirilmiş parametrelere sahip, C2 olarak işaretlenmiş

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, EN 12004-1 standardı kapsamında seramik karoların işlenmesinde kullanılan yapıştırıcılar için gereklilikler ve performans sürekliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına yönelik hizmetler de vermektedir.